Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Gallery Marneri
Folk come to town
1 Dec 2012

Το ταξίδι της κλωστής
η ένταση του μεταξιού
το γαλάζιο του ουρανού
το κόκκινο του πάθους
διεγείρει τους διαχρονικούς πολιτισμούς
και δημιουργεί μια ζωντανή εικόνα παραδόσεων και τέχνης......
από την Ερίνα για την έμπνευση της μαμάς